سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی با شماره 22630006 تماس بگیرید

انواع سمعک

انواع سمعک

انواع سمعک

انواع این وسیله ی کمک شنوایی بر اساس سایز ( اندازه ) و همچنین میزان تقویت صدا و جای قرار کیری در گوش به پنج تقسیم بندی کلی تقسیم میشوند

۱ – سمعک های داخل گوشی با نام لاتین Hearing Aid  In The Ear

۲ – سمعکهای پشت گوش . نام لاتین : Hearing Aid Behind The Ear

۳ – سمعک عینکی که معادل لاتین آن : Eye Glass Hearing Aid

۴ – سمعک هایی از نوع جیبی به لاتین Body Worn (B.W) Hearing Aid

۵ – و در پایان سمعک دندانی