سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی با شماره 22630006 تماس بگیرید

نکات مهم در مورد استفاده کودکان از سمعک

نکات مهم در مورد استفاده کودکان از سمعک

نکات مهم در مورد استفاده کودکان از سمعک

 

اصلی ترین نکته در زمینه تجویز سمعک برای کودکان ، فیت کردن مناسب و دقیق قالب گوش می باشد.فیت کردن قالب های کوچک ، ممکن است به ایجاد فیدبک سمعک منجر گردد.همچنین ساخت قالب بزرگ می تواند به کانال گوش و یا لاله گوش آسیب وارد کند.به دلیل رشد سریع کانال گوش کودک ، هر ۴ تا ۶ ماه یک بار ، قالب گوش کودک باید تعویض گردد.

مورد دیگر که بسیار مهم است ، مدیریت مناسب خانواده در دوره تنظیم سمعک است ، به گونه ای که استفاده دائم کودک از سمعک را تنظیم نماید.برخی از کودکان قبول نمی کنند که سمعک را بر روی گوش خود بگذارند ، برخی دیگر به صدای تقویت شده واکنش منفی نشان می دهند وبرخی نیز از سمعک بعنوان وسیله ای برای تهدید کردن والدین و کنترل رفتارهای آنها در قبال خودشان استفاده می کنند.ادیولوژیست باید والدین را تشویق و راهکارهایی ارائه نماید تا بتوانند به کودک خود در جهت استفاده تمام مدت از سمعک ، کمک کنند.در ابتدا از زمان های کم شروع کرده و به تدریج زمان استفاده را افزایش می دهیم.همچنین یک سری امور را باید به امور روتین کودک تبدیل نمود.برای مثال ، گذاشتن سمعک باید جزئی از پروسه لباس پوشیدن صبحگاهی و همچنین برداشتن آن ، جزئی از درآوردن لباس ها و آماده شدن برای خواب باشد.برای کودکان بزرگتر بهتر است از سیستم تشویق استفاده گردد.برای مثال اگر این هفته هر روز مدت معینی سمعک را بگذارد ، برایش جایزه ای در نظر گرفته شود.

روال راهبری ادیولوژیک کودک کم شنوا ، اگر به صورت دائم و مستمر انجام گردد ، قطعا سودمندی سمعک کودک را به حداکثر خواهد رساند.در این روال ، باید معاینات اتوسکوپی منظم ، چک منظم سمعک ، تست های ادیومتری منظم با و بدون سمعک ، انجام ارجاعات پزشکی و سایر ارجاعات در اسرع وقت و … انجام گردد تا هر اختلال پیش آمده به بهترین نحو و در زمان مناسب ، برطرف گردد و کودک کمترین محرومیت حسی را تجربه کند.