سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی با شماره 22630006 تماس بگیرید

چرا جرم گوش را نباید پاک کرد؟

چرا جرم گوش را نباید پاک کرد؟

چرا جرم گوش را نباید پاک کرد؟

آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا ، استفاده از گوش پاک‌ کن و عادت وارد کردن انگشت یا شی خارجی دیگر داخل گوش برای تمیزکردن آن توسط آکادمی گوش و حلق آمریکا منع می کند.

تمیز کردن گوش، کار صحیحی نیست.گوش برنامه بهداشت خود را دارد.
با وارد کردن اشیای مختلف در گوش ، این فرآیند طبیعی را بر هم می زنید یا ایجاد آسیب دیدگی می کنید.

محققان ، این روش را با خطر آسیب رسیدن به شنوایی یا از دست دادن آن مرتبط می‌دانند.موم گوش که در اصطلاح پزشکی سرومن نامیده می‌شود ، ماده‌ای سالم در گوش است و به عنوان تمیزکننده طبیعی گوش عمل می‌کند.این ماده ویژگی محافظ ، آنتی‌باکتریال و روان‌ساز دارد و از پرده گوش تا مجرای بیرونی آن حرکت و کانال گوش را تمیز می‌کند و بعد خشک می‌شود و می‌ریزد. این یک فرآیند خود تنظیم است و در شرایط عادی نیازی به ایجاد تداخل در این فرآیند نیست کما این که اگر موم گوش وجود نداشته باشد ، گوش خشک می شود می خارد.