سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی با شماره 22630006 تماس بگیرید

لوازم جانبی

سیستم WaxBuster اتیکن

سیستم جانبی WaxBuster اتیکن

این فیلتر نیز مانند فیلتر Micro Wax Buster عمل می...

بیشتربدانید

فیلتر Micro WaxBuster اتیکن

Micro Wax Buster اتیکن

این فیلتر محافظ در برابر جرم گوش، توسط متخصص سمعک...

بیشتربدانید

No Wax لوازم جانبی سمعک های اتیکن

no waxلوازم جانبی سمعک های اتیکن

No Wax سیستم محافظ در برابر جرم بسیار موثر با...

بیشتربدانید