سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی با شماره 22630006 تماس بگیرید

DAIلوازم جانبی سمعک یونیترون

Dai لوازم جانبی سمعک یونیترون

تمامی انواع وسایل جانبی تحت عنوان DAI (Direct Audio Inpu ) با سمعک DAI دار متعلق به کمپانی Unitron همخوانی دارد. همچنین در سیستمهای FM مانند Phonak MLX  و برنامه ها و وسایل صوتی قابل استفاده است